Lauri pormestariksi!

Täten ilmoitan, että olen ehdolla kunnallisvaaleissa Helsinki-listojen sitoutumattomana ehdokkaana. Kyseinen vaalilista koostuu erilaisista kaupunkiaktiiveista ja -aktivisteista, joita yhdistää halu tehdä ympäristöystävällistä, ihmislähtöistä ja demokraattista politiikkaa suurten puolueiden lehmänkauppojen ulkopuolella. Helsinki-listoilla on tällä hetkellä kaksi varavaltuutettua ja se tekee tulevissa vaaleissa jälleen yhteistyötä SKP:n kanssa. Yrjö Hakanen on nimittäin ansiokkaasti puolustanut muun muassa palveluja, työehtoja, demokratiaa ja ympäristöä. Nyt tarvittaisiin Yrjölle vielä kaveri.

Valtuustopuolueista lähes jokainen on jo nimennyt pormestariehdokkaansa. Itse en lainkaan pidä poliitikon persoonan korostamisesta, sillä meidän pitäisi keskustella käytännön teoista ja visioista. Ennen kaikkea meidän tulisi pyrkiä yhteistyöhön ja kehittää ihmiskuntaa yhdessä. Henkilövaalien itsekeskeisyys on ilmiönä näkemykselleni jokseenkin päinvastainen. Mutta, kuten todettua, henkilökeskeisyys ja mitäänsanomaton arvokeskustelu kuuluvat näemmä nykyajan politikointiin. Siksi ilmoitan, että olen ehdolla myös Helsingin pormestariksi.

Yleisen käsityksen mukaan valtuusto valitsee pormestariksi vaalien jälkeen suurimman puolueen etukäteen asettaman ehdokkaan. Koska Helsinki-listoista tuskin tulee suurinta valtuustoryhmää, saattaa tämä ilmoitukseni vaikuttaa näkyvyyden kalastelulta. Se on tietysti osittain sitäkin, mutta taustalla on kuitenkin ajatus: kukaan ei oikeastaan tiedä, miten uusi pormestari valitaan. Edellä mainitsemani skenaario on todennäköinen vaan ei väistämätön. Suurimmat puolueet ovat laatineet menettelytavasta herrasmiessopimuksen, mutta kaikenlaista voi sattua. Jos kampanjasta tulisi hyvin likainen, tai jos perussuomalaiset gallupeista huolimatta nousisi suurimmaksi puolueeksi, sopimusta tuskin noudatettaisiin. Joka tapauksessa pormestarin valinnasta käydään äänestys ja sitä edeltävä keskustelu. Tällöin minulla on mahdollisuus, mikäli pääsen kaupunginvaltuustoon, nostaa esille tärkeitä kysymyksiä.

Ensimmäiseksi kyseenalaistan koko pormestarimallin demokraattisuuden. Vaikka suuri johtaja valitaan tulevaisuudessa valtuustossa kabinetin sijaan, liittyy malliin muitakin muutoksia. Johtamisjärjestelmän uudistuksessa nykyisistä lautakunnista lakkautetaan suurin osa, ja niiden toimet jaetaan neljän jättimäisen toimialan kesken. Näitä toimialoja edustavat kasvatus- ja koulutuslautakunta, kaupunkiympäristölautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunnissa tulee varsinaisia jäseniä olemaan 52. Jotta malli toimisi jotenkin demokraattisesti, täytyisi lautakuntien jäsenten käydä jatkuvaa vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa. Koska jokainen jäsen edustaa noin 12 000 kaupunkilaista, malli ei voi toimia edes teoriassa. Miksi siis otamme käyttöön mallin, jonka tiedetään kaventavan demokratiaa? Lisäksi uudessa johtamisjärjestelmässä vahvistetaan entisestään kaupunginhallituksen valtaa valtuustoon nähden. Nyt toimivan konsernijaoston lisäksi perustetaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, jossa on yhdeksän jäsentä. Jaosto ohjaa kaupungin ”elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikkaa ja kansainvälisiä asioita”. Melkoisen suuri kakku yhdeksälle ihmiselle, semminkin kun laillisesti ylintä valtaa käyttää kaupunginhallituksen sijaan valtuusto.

Toiseksi haluan keskustella periaatteista, joiden mukaan kaupunkia johdetaan. Tällä hetkellä ”kaupunki” näyttäytyy abstraktina ylärakenteena, joka sijaitsee jossakin kaupunkilaisten saavuttamattomissa. Organisaatio tekee päätökset ottaen aktiivisimpien kaupunkilaisten mielipiteet huomioon haluamallaan tavalla. Prosessi on täysin nurinkurinen, sillä kaupunkihan muodostuu (infrastruktuurin lisäksi) kaupunkilaisista. Me olemme kaupunki! Tämän vuoksi kaupunkia täytyisi kehittää sen asukkaiden tarpeista lähtien ja heidän toimestaan. Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi on asetettava päätöksenteon lähtökohdaksi. Samalla täytyy päätäntävaltaa siirtää byrokratiaelimeltä itse kaupungille eli asukkaille. Lähidemokratiasta kirjoitan tarkemmin täällä.

Kolmanneksi nostaisin esille kaupunkilaisten kokeman hädän.

Helsinki-listat etsii lisää ehdokkaita ja kampanjan tekijöitä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä vaikkapa minuun.

Oma kampanjani kaipaa myöskin tekijöitä. Myös rahallinen tuki on tarpeen, jotta saan jotain materiaalia.

Advertisement