Kirjoituksia

Taiteilijoiden työttömyysturva korjattava pikaisesti

Gramexpress-lehden päätoimittaja Lauri Kaira kirjoittaa numerossa 4/2020 taiteilijoiden epäoikeudenmukaisesta kohtelusta työttömyyskorvauksen suhteen. Tekijänoikeuskorvauksella tarkoitetaan teosten käyttöön perustuvaa lisensointikorvausta. Tekijänoikeuskorvaukset eivät siis ole palkkaa tehdystä työstä eivätkä siten kerrytä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Nykyisten säädösten mukaan taiteilijan työttömänä saamat tekijänoikeuskorvaukset silti leikkaavat työttömyyskorvausta. Tämä tekee osaltaan taiteilijoista sosiaaliturvajärjestelmän väliinputoajia.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on esittänyt asiaa korjattavaksi. Korjaaminen hoituisi yksinkertaisella asetuksen muutoksella, jonka hallitus voisi antaa pikaisesti ilman eduskunnan käsittelyä. Kaira kirjoittaa, että korjausesitys luovutettiin hallitukselle jo kesäkuun alussa, mutta sosiaali-ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan esitys täytyy viedä kevään budjettiriiheen. Koronan muutenkin kurittamat taiteilijat joutuvat siis odottamaan vähintään ensi kevääseen saakka ennen kuin mahdollisesti pääsevät tasa-arvoiseen asemaan palkansaajien kanssa työttömyysturvan suhteen.

Hallitus on kurittanut luovaa alaa jo muutenkin epäjohdonmukaisilla koronatoimilla. Taiteilijoiden työttömyysturvan korjaaminen olisi nopea keino tuoda edes pientä helpotusta osalle luovan alan toimijoista, eikä kyse olisi edes avustuksesta vaan sosiaaliturvan tasapuolistamisesta. Hallituksen haluttomuus puuttua asiaan kielii ymmärtämättömyydestä ja välinpitämättömyydestä luovaa alaa kohtaan.

Lausunto puoluelain muutosesityksestä

Hallitus aikoo esittää eduskunnalle muutoksia puoluelakiin. Suurinta muutosta esitetään kannattajakorttien keräämiseen: jatkossa puolueen kannatusilmoituksen voisi täyttää myös sähköisesti. Samalla kannattajakorttien keräämisaikaa aiotaan lyhentää vuodesta kuuteen kuukauteen. Kyse on siitä, että lain mukaan rekisteröidyksi puolueeksi haluavan yhdistyksen täytyy hankkia aikeensa tueksi kannatusilmoitus 5000 henkilöltä. Jos puolue ei saa kansanedustajaa kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa, se putoaa rekisteristä ja joutuu uudestaan keräämään kannatusilmoitukset. Kannatusilmoituksen täyttäminen sähköisesti helpottaisi niin puolueiden kuin viranhaltijoidenkin työtä ja edistäisi demokratiaa. Sen sijaan keräysajan lyhentäminen puoleen vuoteen ei ole perusteltua. Oikeusministeriö pyysi myös Feministiseltä puolueelta lausuntoa muutosehdotuksesta ja minä sain tehtäväkseni laatia lausuntoluonnoksen. Tässä luonnokseni:

Feministinen puolue r.p. pitää ehdotettuja muutoksia puoluelakiin pääosin tervetulleina. Kannatusilmoitusten kerääminen sähköisesti helpottaisi sekä puolueiden, että viranomaistahojen työtä ja toimisi näin ollen demokratiaa edistävästi. Myös itse rekisteröintihakemuksen jättäminen verkkopalvelussa modernisoisi ja yksinkertaistaisi rekisteröimisprosessia. 

Feministinen puolue r.p. haluaa kuitenkin ilmaista vastalauseensa liittyen kannatusilmoitusten keräysajan lyhentämiseen vuodesta kuuteen kuukauteen. Näin merkittävä demokratian kaventaminen edellyttäisi hyvin vahvoja perusteluja. Niitä esitys ei kuitenkaan tarjoa. Keräysajan lyhentämistä perustellaan sillä, että kannatusilmoitusten sähköinen kerääminen helpottaisi niiden hankkimista. Väitteen tueksi ei kuitenkaan esitetä edes arviota sähköisten kannatusilmoitusten mahdollisesta osuudesta, puhumattakaan näin merkittävän muutoksen edellyttämästä tarkasta laskelmasta. 

Feministinen puolue r.p. kiinnittää huomiota esityksessä käytettävään termiin ”puoluekentän pirstoutuminen”. Tällä tarkoitetaan esityksessä puolueiden määrän merkittävää kasvua, mitä esityksessä pidetään selvästi ei-toivottavana. Herää pelko siitä, että kannatusilmoitusten keräysajan lyhentämisen taustalla onkin tämän kehityksen ehkäiseminen. Feministinen puolue r.p. pitää äärimmäisen vaarallisena ajatusta siitä, että vallassa olevat puolueet ryhtyisivät määrittämään jonkinlaista optimia rekisteröityjen puolueiden lukumäärälle.

Lopuksi Feministinen puolue r.p. toivoo, että puoluelain 9 §:n muuttamisen yhteydessä myös puolueiden valtionavustuksen saamisen kriteerejä tarkistettaisiin. Nykyisellään laki vahvistaa kohtuuttoman paljon eduskuntapuolueiden asemaa eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin nähden estäen varsin tehokkaasti muutokset eduskuntapuolueiden kokoonpanossa.