Tutkimus

Olen koulutukseltani alue- ja kulttuurintutkija. Tällä hetkellä toimin väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston Poliittisten, alueellisten ja yhteiskunnallisten muutosten tohtorikoulutusohjelmassa. Tutkimukseni käsittelee nuorten osallistuvan demokratian hanketta. Hanke yhdistelee edustuksellista, suoraa ja deliberatiivista demokratiaa. Apurahoja otetaan vastaan.

Advertisement