Numerolla 760 ehdolla HOK-Elannon vaaleissa

HOK-Elannon edustajiston vaalit pidetään 18.-29.4. Äänioikeutettuja ovat osuuskaupan jäsenet (sen vihreän etukortin haltijat), jotka voivat äänestää joko postitse tai netissä. Äänestyslipuke ja -ohjeet on postitettu äänestäjille. Helpointa lienee äänestää netissä pankkitunnuksilla.

Tässä linkki: https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/osuuskauppavaalit

Olen ehdolla numerolla 760. Vaaliteemani voi tiivistää seuraavasti: olen ennen muuta pienituloisten ja ympäristön puolella.

Ympäristön puolesta voi HOK-Elanto vaikuttaa lukuisin tavoin. Ensinnäkin suurten automarkettien sijaan täytyy laajentaa lähikauppojen verkostoa. Toiseksi voi kulutusvalintoja ohjata kohti kasvispainotteista ruokavaliota hinnoittelun avulla. Kasvisten hintaa voi laskea rutkasti saman tien, mutta lihan hinnannosto kannattaa tehdä asteittain. Kulutusvalintoja voi ohjata ekologisemmiksi myös mainonnan avulla. Tuotteiden kuljetusmatkoihin täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota ja tukea lähialueiden tuotteita sekä luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita. Geenimuunneltuja tuotteita ei pidä ottaa myyntiin eikä ydinvoimaloita pidä tukea. Joukkoliikenteen käytöstä pitäisi saada bonusta. Lisäksi HOK-Elannon tulisi vähentää pakkausmateriaalien käyttöä. Tämä saavutettaisiin ennen muuta kuljetusmatkoja lyhentämällä eli suosimalla paikallista tuotantoa. Muutamassa toimipisteessä voisi aloittaa siirtymisen kohti pakkauksettomuutta. Todennäköisiä hyviä tuloksia voi sitten myöhemmin soveltaa laajemminkin.

Pienituloisia HOK-Elanto voi tukea lähinnä laskemalla peruselintarvikkeiden hintaa. Myös lastenvaatteiden hintaa pitää laskea. Vastaavasti tuloeroja voi tasoittaa nostamalla joidenkin ylellisyystarvikkeiden hintoja. Joukkoliikenteen ja lähipalvelujen tukeminen vaikuttaa pienituloisten talouteen positiivisesti. Bonusjärjestelmä on nykyisellään lähinnä huijaus, jonka avulla houkutellaan keskittämään ostokset HOK-Elantoon. Yrityksen houkuttelevuutta tulee lisätä ennen kaikkea hintatasoa laskemalla ja panostamalla lähi- ja luomutuotantoon. Tällöin bonusjärjestelmän voi muuttaa tasaprosenttiseksi taikka siirtää bonukset suoraan hintoihin. Liikunnan ja kulttuurin saralla tarjottavat jäsenedut ovat pienituloisille erityisen tärkeitä ja niitä tulee monipuolistaa. Myös HOK-Elannon työntekijät ovat pienituloisia. Osuuskauppa voisikin rakennuttaa asuntoja, joita se tarjoaisi työntekijöilleen vuokralle markkinatasoa alempaan hintaan.

HOK-Elannon on mahdollista olla myös ulkopoliittinen toimija. Esimerkiksi miehitettyjen palestiinalaisalueiden tuotteita ja Länsi-Saharan aluevesiltä ryövättyjä kaloja ei pidä ottaa myyntiin.

On hyvä huomata, että osuuskuntamuotoisena HOK-Elannon ei tarvitse toimia minkä tahansa yrityksen tavoin, vaan se voi pitkälti määritellä oman hintatasonsa ja toimintamallinsa. Esimerkiksi jäsendemokratiaa pitäisi laajentaa. Lisäksi voidaan kokeilla työn jakamista useammalle kuuden tunnin työpäivän avulla, ansiotasoa alentamatta tietysti. Muutenkin työntekijöiden palkkoja pitää nostaa ja päätäntävaltaa lisätä. HOK-Elannon toiminnan tarkoituksena ei pidä olla voittojen maksimointi vaan paremman yhteiskunnan rakentaminen. Esimerkiksi bensa-asemien yksipuolistaminen ja Tallinnan kolonisoiminen Prismojen avulla on hyvää bisnestä, mutta kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta tuhoisaa.

”Apteekkiryöstöt lisääntyivät, vartioinnin määrä ei”

Näin otsikoi uutisensa tänään Yle.fi. Uutisessa kerrotaan, että 2010-luvulla ryöstöt ja niiden yritykset apteekeissa ovat kaksinkertaistuneet. Farmasialiiton toiminnanjohtaja syyttää tendenssistä sähköistä reseptiä. Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja sentään ymmärtää, että kyse on ”yleisestä yhteiskunnallisesta ilmiöstä”.

Yle itse on kertonut kahden viime vuoden aikana muun muassa, että hallitus haluaa nostaa Kela-korvattavien lääkkeiden omavastuuosuutta ja että korvaushoitoa saavien narkomaanien määrä on asiantuntijoiden mukaan ”aivan liian pieni”. Lisäksi ”yhä useampi keskiluokkaan kuuluva joutuu köyhälistöön. Tuloerot kasvavat, ja luokkayhteiskunta uhkaa muuttua pysyväksi.” Tästä kaikesta on siis Ylen mukaan kuitenkin pääteltävissä, että apteekkiryöstöjä ehkäistään tehokkaimmin lisäämällä vartiointia. Siksikö esimerkiksi Yhdysvalloissa on niin turvallista? Pacific Standard nimittäin kertoo, että Yhdysvalloissa vartijoita on jo enemmän kuin toisen asteen (high school) opettajia. Yhteiskuntaa, jossa köyhyyden torjumisen sijaan panostetaan valvontaan, nimitetään viime kädessä totalitaristiseksi. Mutta ei tässä tarvitse edes mitään natsikortteja heilutella, vaan asian pitäisi olla päivänselvä: rikoksia ehkäistään tehokkaimmin lisäämällä hyvinvointia ja kaventamalla tuloeroja. Tämän toteavat edeltävissä linkeissä kriminologit ja yhteiskuntatieteilijät.

Apteekkien työntekijöillä täytyy tietysti olla turvalliset työolot. Pidemmän päälle vartioinnin lisääminen rikollisuuden syihin puuttumatta johtaa kuitenkin inhimilliseltä kannalta huonoihin tuloksiin. Esimerkiksi sukupuolitautitartuntoja ehkäistäisiin varmaankin tehokkaimmin määräämällä seksivalvoja seuraamaan jokaista aktia. Ilmaisten kondomien jakaminen nuorille on kuitenkin myös hyvin tehokasta ja samalla miellyttävämpää.