Helsingille kaupunkiviljelystrategia.

YK raportoi jo vuonna 2013, että pienimuotoinen luomuviljely on kutakuinkin ainoa keino ruokkia kaikki ihmiset tulevaisuudessa. Kestävään ruoantuotantoon siirtymisen kerrotaan vastaavan kolmeen suureen ongelmaan: ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja ruokaturvan puutteeseen. Itse lisäisin listaan pienimuotoisen lähiluomutuotannon hyödyistä myös paikallistalouksien voimistumisen, pienyhteisöjen autonomian kasvun, biodiversiteetin säilymisen ja viljelymaan parantumisen.

Helsingin pitäisi globaalisti poikkeuksellisen rikkaana ja vehreänä kaupunkina astua kaupunkiviljelyn kehittämisen etujoukkoon. Tästä syystä esitän, että Helsinki laatii tulevalla valtuustokaudella kaupunkiviljelystarategian. Siinä tulisi suhtautua kaupunkiviljelyyn mukavan puuhastelun sijaan YK:n esittämällä vakavuudella. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkiviljelyä kehitetään määrätietoisesti siten, että pitkällä tähtäimellä siitä tulee kaupunkilaisten pääasiallinen ravinnonlähde. Tämä vaatii muun muassa sitä, että kaiken uudisrakentamisen yhteydessä otetaan huomioon viljelymahdollisuudet. Myös osan kaupungin viheralueista voi ottaa viljelykäyttöön.

Samalla Helsingin tulee ottaa voimakkaasti kantaa TTIP:n kaltaisia kansainvälisiä kauppasopimuksia vastaan silloin kun ne uhkaavat keskittää ja yksipuolistaa ruoantuotantoa ja päätöksentekoa entisestään.

Numerolla 760 ehdolla HOK-Elannon vaaleissa

HOK-Elannon edustajiston vaalit pidetään 18.-29.4. Äänioikeutettuja ovat osuuskaupan jäsenet (sen vihreän etukortin haltijat), jotka voivat äänestää joko postitse tai netissä. Äänestyslipuke ja -ohjeet on postitettu äänestäjille. Helpointa lienee äänestää netissä pankkitunnuksilla.

Tässä linkki: https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/osuuskauppavaalit

Olen ehdolla numerolla 760. Vaaliteemani voi tiivistää seuraavasti: olen ennen muuta pienituloisten ja ympäristön puolella.

Ympäristön puolesta voi HOK-Elanto vaikuttaa lukuisin tavoin. Ensinnäkin suurten automarkettien sijaan täytyy laajentaa lähikauppojen verkostoa. Toiseksi voi kulutusvalintoja ohjata kohti kasvispainotteista ruokavaliota hinnoittelun avulla. Kasvisten hintaa voi laskea rutkasti saman tien, mutta lihan hinnannosto kannattaa tehdä asteittain. Kulutusvalintoja voi ohjata ekologisemmiksi myös mainonnan avulla. Tuotteiden kuljetusmatkoihin täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota ja tukea lähialueiden tuotteita sekä luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita. Geenimuunneltuja tuotteita ei pidä ottaa myyntiin eikä ydinvoimaloita pidä tukea. Joukkoliikenteen käytöstä pitäisi saada bonusta. Lisäksi HOK-Elannon tulisi vähentää pakkausmateriaalien käyttöä. Tämä saavutettaisiin ennen muuta kuljetusmatkoja lyhentämällä eli suosimalla paikallista tuotantoa. Muutamassa toimipisteessä voisi aloittaa siirtymisen kohti pakkauksettomuutta. Todennäköisiä hyviä tuloksia voi sitten myöhemmin soveltaa laajemminkin.

Pienituloisia HOK-Elanto voi tukea lähinnä laskemalla peruselintarvikkeiden hintaa. Myös lastenvaatteiden hintaa pitää laskea. Vastaavasti tuloeroja voi tasoittaa nostamalla joidenkin ylellisyystarvikkeiden hintoja. Joukkoliikenteen ja lähipalvelujen tukeminen vaikuttaa pienituloisten talouteen positiivisesti. Bonusjärjestelmä on nykyisellään lähinnä huijaus, jonka avulla houkutellaan keskittämään ostokset HOK-Elantoon. Yrityksen houkuttelevuutta tulee lisätä ennen kaikkea hintatasoa laskemalla ja panostamalla lähi- ja luomutuotantoon. Tällöin bonusjärjestelmän voi muuttaa tasaprosenttiseksi taikka siirtää bonukset suoraan hintoihin. Liikunnan ja kulttuurin saralla tarjottavat jäsenedut ovat pienituloisille erityisen tärkeitä ja niitä tulee monipuolistaa. Myös HOK-Elannon työntekijät ovat pienituloisia. Osuuskauppa voisikin rakennuttaa asuntoja, joita se tarjoaisi työntekijöilleen vuokralle markkinatasoa alempaan hintaan.

HOK-Elannon on mahdollista olla myös ulkopoliittinen toimija. Esimerkiksi miehitettyjen palestiinalaisalueiden tuotteita ja Länsi-Saharan aluevesiltä ryövättyjä kaloja ei pidä ottaa myyntiin.

On hyvä huomata, että osuuskuntamuotoisena HOK-Elannon ei tarvitse toimia minkä tahansa yrityksen tavoin, vaan se voi pitkälti määritellä oman hintatasonsa ja toimintamallinsa. Esimerkiksi jäsendemokratiaa pitäisi laajentaa. Lisäksi voidaan kokeilla työn jakamista useammalle kuuden tunnin työpäivän avulla, ansiotasoa alentamatta tietysti. Muutenkin työntekijöiden palkkoja pitää nostaa ja päätäntävaltaa lisätä. HOK-Elannon toiminnan tarkoituksena ei pidä olla voittojen maksimointi vaan paremman yhteiskunnan rakentaminen. Esimerkiksi bensa-asemien yksipuolistaminen ja Tallinnan kolonisoiminen Prismojen avulla on hyvää bisnestä, mutta kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta tuhoisaa.