Näpit irti opintotuesta!

Tänään koettiin mielenkiintoinen tilanne, kun RKP ja kokoomus kilvoittelivat siitä, kumpi ehtii ensin vetäytyä yhdessä laaditusta lakiesityksestä. Kyseessä oli opintotuen rajaaminen pois toista samanasteista tutkintoa suorittavilta. Opiskelijajärjestöt olivat onneksi olleet tarkkoina ja saaneet Kansalaistorille koottua runsaslukuisen mielenosoittajajoukon. Ilman opiskelijoiden painetta olisi esitys mennyt läpi. Ja ilman lähestyviä vaaleja.

Lakiuudistus itsessään oli idioottimainen. Ensinnäkään koulutukseen kohdistuvat leikkaukset eivät tuo säästöjä. Sen sijaan ne välittömästi heikentävät maamme pienituloisimman ryhmän asemaa ja pidemmällä aikavälillä koko yhteiskuntaa. Suomi on jo pitkään keikkunut kilpailukykytilastojen kärjessä. Syyksi mainitaan poikkeuksetta maksuton ja laadukas koulutus. Nyt samat puolueet, jotka huutavat kilpailukyvyn perään, sahaavat siltä jalkoja. Jos kilpailukyvyllä on jalat. Itse en ole päässyt selvyyteen käsitteen merkityksestä, mutta tässä yhteydessä sitä sopii käyttää osoittamaan ristiriitaa sanojen ja tekojen välillä.

Toiseksi ollaan huolissaan työttömyydestä. Ilmeisesti työllisyyttä edistetään sillä, että poistetaan työläisiltä mahdollisuus kouluttautua uudelleen alalle, jolla työpaikkoja riittää. Hallituksen ääliöt eivät kykene perustelemaan lakiuudistusta edes omalla retoriikallaan ja tavoitteillaan. Olemme saaneet tottua siihen, että päätökset tehdään kvartaalitalouden ehdoilla, mutta nyt toiminta oli jo harvinaisen lyhytnäköistä. Hallitus ei osannut huomioida edes viiden viikon päästä käytäviä eduskuntavaaleja, vaan opiskelijat joutuivat sitä niistä muistuttamaan.

Koulutusta on jo muutettu esimerkiksi uuden yliopistolain avulla ”vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin”. Käytännössä tämä on tarkoittanut vaatimusta ulkopuolisen rahoituksen osuuden kasvattamisesta, mikä on johtanut humanististen aineiden ahdinkoon. Egyptologia ja muinaiskreikka kun eivät juurikaan houkuttele pikavoittoja tavoittelevia sijoittajia. Todellako haluamme yhteiskunnan, jossa kenenkään ei tarvitse tietää menneisyydestä mitään? Tarkastella kielten evoluutiota ja sitä, mitä aiemmin ajateltiin asioista? Yrittää ymmärtää muita kulttuureja? Katse on dynaamisesti tulevaisuudessa, joka näillä näkymin ei ole ruusuinen. Siellä korkeakoulut toimivat yrityksiä palvelevana liukuhihnana. Menneisyydestä ei opita mitään, koska sitä ei enää ole. Paitsi talvisota, jota käydään yhä uudelleen.

Koulutusta, jos mitä, ei saa alistaa kvartaalitaloudelle. Omasta mielestäni koulutuksen tärkeimpänä tehtävänä on kehittää yhteiskuntaa opettamalla tarkastelemaan sitä uusista näkökulmista ja saattamaan tieteelliset tutkimustulokset kaikkien saataville.

Bongasin mielenosoituksesta hienon lakanan, jonka viestin ymmärrän käsittelevän juuri mitäänsanomattoman talousjargonin ja sivistyksen välistä ristiriitaa.

 

 

Advertisement

Mitä vaaliliitot kertovat demokratian tilasta?

Kirjoitin toissapäivänä siitä, miten puolueiden politiikka kunnissa poikkeaa valtakunnanpolitiikan retoriikasta. Tämän päivän Helsingin sanomat kertoo vaaliliitoista vahvistaen näkemykseni.

Alavieskassa vaaliliiton ovat solmineet kokoomus, vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset. Tarkoituksena on heikentää keskustan asemaa valtuustossa. Alavieskan kokoomuksen puheenjohtaja Aili Nuorala toteaa lehdessä: ”On tätä täällä hämmästelty, mutta ei paljon. Olemme pitäneet melko matalaa profiilia, jotta emme herättäisi ärtymystä.” Toden totta, ärtymystä saattaisi herättää tieto siitä, että vasemmistoliittoa äänestävä tukeekin kokoomusta. Mutta mahtuvathan puolueet toisaalta mukavasti samaan hallitukseenkin. Liitolla on yhteiset vaaliteemat, joissa ”korostetaan muun muassa yrittäjämyönteisyyttä ja halutaan kääntää kateus positiiviseksi voimavaraksi”. Tästä voisi jo valittaa kuluttajansuojalautakuntaan.

Puolueista eniten vaaliliittoja, 40 kappaletta, on lehden mukaan kristillisdemokraateilla. Näistä 35 on solmittu keskustan tai kokoomuksen kanssa. Vihreillä vaaliliittoja on kymmenen, joista yksi kokoomuksen ja yksi kristillisdemokraattien kanssa. Ei tunnu television homoilta enää painavan, kun on mahdollisuus kasvattaa valtuutettujen lukumäärää. Perussuomalaisten kanssa vihreät eivät sentään leiki. Persuilla vaaliliittoja on kuusi, joista puolet kokoomuksen kanssa.

Puolueista linjakkaimmat näyttäisivät olevan RKP ja SDP. Edellinen pitäytyy tiukasti porvaripuolueyhteistyössä kun jälkimmäinen tykkää vasemmistoliitosta ja vihreistä. On demareilla yksi vaaliliitto persujenkin kanssa.

Vaaliliittojen syyksi ilmoitetaan sama kuin hallitusyhteistyönkin kohdalla: täytyy päästä vaikuttamaan. Toisin sanoen ei ole mitään järkeä pitää kiinni periaatteistaan, jos jää siten kabinettien ulkopuolelle. Näkökulma on hyvin pragmaattinen, sillä juuri tällainen on maan tapa. Ongelmia menettelytapa tuottaa kuluttajansuojan kannalta, jos vaaliliittojen kokoonpanoja ei tuoda selkeästi ilmi. Linjattomuus myös heikentää puolueiden välisiä eroja ja vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen laskevasti.

On luonnollista, että puolueet haluavat maksimoida valtuustopaikkojensa määrän. Kuitenkin periaatteista luopuminen lähentää puolueita ja murentaa täten koko edustuksellista demokratiaa. Järjestelmä pohjautuu nimittäin siihen ajatukseen, että äänestäjällä on mistä valita. Megakoalitiohallituksen ja vaaliliittojen perusteella näyttää siltä, että jopa Ruotsissa ja Yhdysvalloissa käytännön kaksipuoluejärjestelmineen on äänestäjällä enemmän vaihtoehtoja kuin Suomessa. Niissä kunnissa, joissa se on mahdollista, suosittelen äänestämään eduskunnan ulkopuolisia listoja. Helsingissä paras vaihtoehto on tietysti teoistaan ja linjakkuudestaan tunnettu SKP:n ja Vapaiden ja Radikaalien Demokraattien lista.

SKP on Helsingissä vaaliliitossa Suomen työväenpuolueen kanssa.