Kaupungilta vaaditaan konkretiaa lähidemokratiahankkeiden onnistumiseksi

Tällaisen esittelypuheen pidin 14.3. Helsingin lähidemokratian pilottihankkeiden yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artovan lähidemokratian pilottihanke on jaettu kahteen osa-alueeseen. Näistä käytännönläheisemmässä suunnitellaan alueemme rantapuiston kehittämistä toisen liittyessä asukastaloihin ja -tiloihin.

Rantapuiston kohdalla pilottihanke on edennyt jo varsin pitkälle. Kahden session eli fasilitoidun työpajan avulla olemme osallistujien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti koonneet neljä itseohjautuvaa toimintaryhmää. Näistä ensimmäinen pohtii liikuntapaikkojen kehittämistä, toinen kahvilatoiminnan mahdollistamista, kolmas vesialueiden käyttöä ja neljäs ympäristötaideteoksen hankkimista. Seurantaryhmän tehtävänä on tässä vaiheessa huolehtia siitä, että hiljaisten äänet pääsevät kuuluviin. Käynnistämme yhteistyön alueen päiväkotien, peruskoulun, nuorisotalon ja kehitysvammaisten palvelutalon kanssa ideoiden kartoittamiseksi.

Seurantaryhmä toimii myös yhteistyössä kaupungin tietokeskuksen kanssa sosiodemografisesti edustavan kansalaisraadin kokoamiseksi. Kansalaisraati kokoontunee kolme kertaa. Se keskustelee ja päättää toimintaryhmien ja hiljaisten kehittämisehdotuksista. Asiantuntijoina toimivat kaupungin virkamiesten lisäksi toimintaryhmien edustajat. Näin saamme vahvistettua alueellista osaamista. Joissain kohdin on mahdollista hyödyntää myös suoraa demokratiaa, alueellista kansanäänestystä. Tavoitteena on, että pilottihankkeen myötä alueellemme luodaan osallistavan toimintakulttuurin lisäksi rakenteet, jotka mahdollistavat esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin.

Asukastalojen ja -tilojen osalta hankkeemme on vasta käynnistymässä. Tarkoituksena on keskittyä tilojen hallinnoinnin ja toiminnan suunnittelun kehittämiseen. Tässä yhteydessä voimme käyttää nettipohjaisia työkaluja osallistuvan suunnittelun mahdollistajina. Asukastiloihin liittyy käytännön lisäksi myös teoreettinen ulottuvuus. Yhteisissä tiloissa ihmiset kohtaavat: syntyy keskustelua, kanssakäymistä, uusia ideoita, ystävyyssuhteita, yhteisöllisyyttä. Suomen pitkän talven vuoksi asukastalot ja -tilat ovat avainasemassa ihmisten kohtaamisen mahdollistamisessa.

Lopuksi lausun vielä muutaman sanan Artovasta. Artovaa on jo muutaman vuoden ajan pidetty kaupunginosatoiminnan edelläkävijänä, jonka menetelmiin tullaan tutustumaan ulkomailta asti. Toimintamallimme ytimessä on itseohjautuvuus. Olemme saaneet utopistisiltakin tuntuneet ideat toteutumaan, koska hankkeiden onnistuminen riippuu ainoastaan tekijöistä. Toimintamallimme onnistumisen edellytys ja tae on siis vaikuttavuus.

Nyt olemme uudessa tilanteessa. Osallistamme ihmisiä ennennäkemättömässä mittakaavassa. Houkuttelemme uusia henkilöitä vaikuttamaan ympristönsä kehittämiseen. Vaikuttavuus ei tällä kertaa kuitenkaan ole toimijoiden käsissä, vaan kaupungin. Tähän asti kaupunki ei ole kyennyt antamaan minkäänlaisia takeita alueellisten päätösten totettamismahdollisuuksista.

Ymmärrän kyllä, että kaupungin näkökulmasta pilottihankkeen painopiste on tutkimuksessa. Ihmiset eivät kuitenkaan ole koe-eläimiä. Jos kaupunki ei pysty takaamaan hankkeen vaikuttavuutta, pelkään pilotin kääntyvän itseään vastaan heikentäen ihmisten luottamusta sekä kaupunginosayhdistystä, että kaupunkia kohtaan. Ennen kaikkea se kuitenkin heikentää ihmisten luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että kaupunki tarjoaa pilottihankkeille onnistumisen edellytykset konkretian avulla.

Advertisement

Lähidemokratiaa

Tässä kirjoitukseni Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin Kuohu-lehteen (2/2012):

Kunnallinen päätöksenteko perustuu lain mukaan asukkaiden itsehallintoon. Kuitenkin vaikutusmahdollisuudet tuntuvat monesta vähäisiltä. Päätökset tehdään jossain kaukana asukkaita kuulematta. Etenevä kuntauudistus asettaa omalta osaltaan haasteita lähipalvelujen ja asukasdemokratian turvaamiselle.
Vaan ei hätää. Helsingissä on tarkoituksena jo kuluvan vuoden aikana käynnistää useita pilottihankkeita asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteena on osallistuva budjetointi, lähidemokratian konkreettisin muoto. Siinä asukkaat saavat paikallisesti päättää kaupungin budjetin kohdentamisesta.

Osallistuvan budjetoinnin idea sai alkunsa vuonna 1989 Brasilialaisessa Porto Alegren kaupungissa. Korruption ja poliittisen mallin vuoksi peruspalvelut eivät ulottuneet köyhien alueille. Kun vähävaraiset saivat itse päättää asukasneuvostoissa rahojen kohdentamisesta, vedettiin alueelle sähköt ja vesiputket parantaen köyhien elämänlaatua kokonaisvaltaisesti. Nyt osallistuva budjetointi on käytössä jo yli 1200:ssa kaupungissa ympäri maailman muun muassa Saksassa, Norjassa ja Ruotsissa. Yleispätevää mallia ei ole, vaan jokainen kaupunki toimii omien erityispiirteidensä ja –tarpeidensa ehdoilla. Yhdistävä tekijä on päätöksenteon tuominen mahdollisimman lähelle asukkaita, kaupunginosavaltuustoihin tai korttelikokouksiin.

Helsingissä ARTOVA tavoittelee yhtä pilottihankkeista ja kaipaa apua. Mihin rahaa pitäisi alueellamme ohjata? Tarvitsemmeko oman terveyskeskuksen? Onko rantapuisto jo valmis? Millainen osallistumisen malli sopisi alueellemme parhaiten? Pitäisikö lähidemokratiaa markkinoida vähemmän kuivasti?

Ota yhteyttä ja tule mukaan suunnittelemaan yhteistä tulevaisuuttamme.